CATTI-题库-真题-模拟-课程-直播

当前位置: 首页 > CATTI考试

CATTI词汇:建党百年重要概念汉英对照(四)

中国外文局 2021-08-26 15次

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

点赞(0) 收藏

您可能还感兴趣的文章

评论(0)

电话

拨打下方电话联系我们

17710297580

微信

扫描下方二维码联系我们

微信公众号

微信小程序

顶部